Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn ar gyfer staff profiadol sydd am ddatblygu eu potensial fel arweinwyr er mwyn symud ymlaen i rôl arwain a rheoli yn y sector Gofal Plant. Gan ei fod yn seiliedig ar wybodaeth, gall dysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn iddynt gyrraedd lefel rôl arwain.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer:

 • staff profiadol sy'n gweithio yn y sector Gofal Plant sydd am ddatblygu eu potensial i arwain
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymwysterau canlynol neu'r hyn y cydnabyddir sy'n gyfwerth â nhw'n llwyddiannus:
  • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
  • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
  • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
  • hen gymhwyster a restrwyd yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys y fanyleb yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd. Mae'r themâu canlynol yn debygol o gael eu cynnwys mewn cyd-destun gwybodaeth arwain a rheoli:

 • hyrwyddo hawliau plant
 • damcaniaethau ac ymarfer
 • rheoli perfformiad ym maes gofal plant

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd strwythur terfynol y cymhwyster yn cael ei gadarnhau'n fuan.


Mae'r cymhwyster yn cynnwys asesiadau mewnol ac allanol. Defnyddir dull o asesu parhaus fel yr asesiad mewnol a bydd yr asesiad allanol yn cynnwys project cyfannol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant yn rhoi'r wybodaeth i helpu rheolwyr gymryd eu cam cyntaf tuag at rôl arwain, ac er mwyn symud ymlaen i:

 • Lefel 4 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd
 • Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer: ar yr amod bod y dysgwr mewn rôl swydd addas

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio