Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn i staff profiadol sy'n 19 mlwydd oed a hŷn, a fyddai'n hoffi cyfoethogi ac ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau sydd ganddynt mewn maes penodol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n berthnasol i'w lleoliad gwaith.

Mae'n angen i ddysgwyr fod mewn swydd berthnasol er mwyn astudio'r cymhwyster hwn, oherwydd ni all gael ei gyflawni ar leoliad profiad gwaith.

Bydd cwblhau'r cymwysterau canlynol yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd:

  • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
  • Hen gymhwyster Lefel 3 neu uwch a restrwyd yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd.


Asesir y cymhwyster drwy gyfuniad o asesiad allanol (project cyfannol wedi'i ddilyn gan drafodaeth broffesiynol) ac asesiad mewnol (drwy bortffolio o dystiolaeth yn cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol wedi'i gefnogi gan dasgau adfyfyriol).

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster yn cydnabod y broses o gyfoethogi a meithrin sgiliau i symud ymlaen i:

  • astudio ymhellach yn y maes arbenigol a ddewiswyd
  • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio