Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymwyster?

Cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer yw hwn sy'n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer mewn cyflogaeth. Mae'n cynnig y cyfle i gyfoethogi gwybodaeth a sgiliau gan ddefnyddio cynnwys gorfodol ac unedau dewisol mewn lleoliadau sy'n canolbwyntio ar oedolion megis gwasanaethau cefnogi gofal cartref, gofal preswyl a darpariaeth anabledd dysgu. Mae'n addas ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi'u cyflogi ar hyn o bryd mewn lleoliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar oedolion
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn llwyddiannus
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) yn llwyddiannus
 • Dysgwyr sydd wedi cwblhau'r hen gymwysterau priodol a gynhwyswyd yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Nodir: nid yw'n bosibl ymgymryd â'r cymhwyster hwn yn rhan o leoliad profiad gwaith a gellir ei ddarparu drwy broses o ddysgu'n seiliedig ar waith gan ddefnyddio darparwr yn y gymuned neu goleg addysg bellach.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys y cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd, ond mae'n debygol y bydd y themâu canlynol yn rhan ohono:

 • egwyddorion ac ymarfer
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch
 • iechyd a llesiant
 • ymarfer proffesiynol

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Defnyddir portffolio fel dull asesu sy'n cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thasgau wedi'u hasesu'n fewnol.

At beth y gallai'r cymwyster hyn arwain?

Drwy gwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr arfer mwy o ymreolaeth a chyfrifoldeb fel Uwch Weithiwr Gofal Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol cymwysedig lle canolbwyntir ar oedolion sy'n agored i niwed neu mewn angen.

Bydd o gymorth hefyd i ddysgwyr y mae angen iddyn nhw wneud cais i'w cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel Uwch Weithiwr Gofal, er y bydd angen bodloni gofynion cofrestru eraill yn ogystal.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Llawlyr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma:

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Trosolwg Digwyddiad Lansio

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Tr​osolwg Cwricwlwm ac Asesu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio