Agor yr is-ddewislen

Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Bydd y cymhwyster hwn yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sector.

Caiff y cymhwyster ei lunio ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach. Argymhellir yn gryf bod dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r cymhwyster hwn. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, gall dysgwyr weithio fel gweithiwr Lefel 3 Gofal Plant cymwysedig.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae’r cymhwyster yn cyfuno’r cynnwys o’r cymwysterau Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant â meysydd gwybodaeth ychwanegol.


Mae'r testunau'n debygol o gynnwys:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch
 • iechyd, llesiant, proses ddysgu a datblygiad
 • ymarfer proffesiynol

Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o:

 • rôl a chyd-destun y ddarpariaeth gofal, proses chwarae, proses ddysgu a datblygiad plant yn yr 21 ganrif yng Nghymru a ledled y DU
 • creu amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer gofal, proses chwarae, proses ddysgu a datblygiad plant

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r dulliau asesu ar gyfer yr elfennau ymarfer yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Rhoddir arweiniad ar strwythur a natur yr asesiad yn haf 2018.


Asesir y cydrannau o wybodaeth ychwanegol drwy gyfuniad o arholiadau allanol ac aseiniadau.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Gallai cwblhau'r cymhwyster Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori arwain at y canlynol:

 • gwybodaeth a chymhwysedd i ymarfer yn y gweithle
 • symud ymlaen i addysg uwch
 • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 4 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd

Cysylltwch â ni

Allison Candy

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Gweld y ddogfen

Uned 330 – Arholiad Allanol

Gweld y ddogfen

Uned 331 - Ymchwiliad Estynedig

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant yma. 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio