Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymwysterau?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn sy'n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer mewn cyflogaeth neu leoliad profiad gwaith.

 • dysgwyr 16 oed a hŷn sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogi gydag oedolion yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • dysgwyr sy'n astudio, neu sydd wedi cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
 • dysgwyr ar leoliad profiad gwaith yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • dysgwyr sy'n dychwelyd i'r gweithle ar ôl seibiant gyrfa sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth a'u sgiliau

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cynnwys yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd, ond mae'n debygol y bydd y themâu canlynol yn rhan ohono:

 • ymarfer proffesiynol
 • iechyd a diogelwch
 • diogelu
 • deddfwriaeth, polisi cenedlaethol a chodau ymarfer
 • iechyd a llesiant (oedolion)

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol.

Defnyddir portffolio o dystiolaeth fel dull asesu sy'n cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thasgau wedi'u gosod yn allanol a'u hasesu'n fewnol.

At beth y gallai'r cymwyster hyn arwain?

Drwy gwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) yn llwyddiannus gallu dysgwyr weithio dan oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gall dysgwyr hefyd wneud cais i gofrestru'n wirfoddol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, ar yr amod eu bod yn bodloni unrhyw ofynion cofrestru eraill yn ogystal. Gellir cofrestru'n wirfoddol yn 2019 a disgwylir cyflwyno trefn orfodol o gofrestru yn y maes gofal cartref erbyn 2020.


Gallai'r cymhwyster arwain hefyd at:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma:

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Trosolwg Digwyddiad Lansio

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Tr​osolwg Cwricwlwm ac Asesu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio