Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Lefel 2

Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Trosolwg o’r cymhwyster

Trosolwg o’r cymhwyster

Mae’r cymhwyster wedi ei ddatblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y sectorau gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n targedu dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach, a chweched dosbarth mewn ysgolion. Bydd yn galluogi dysgwyr i geisio am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithwyr gofal cymdeithasol mewn gofal cartref neu ofal preswyl i blant oni bai eu bod yn cyrraedd unrhyw ofynion cofrestru ychwanegol. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://socialcare.wales/registration

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster?

Mae’n addas ar gyfer

 • Dysgwyr 16+ oed sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • gweithiwr gofal cymdeithasol (oedolion)
 • gweithiwr gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
 • gweithiwr cymorth gofal iechyd
 • cynorthwyydd gofal iechyd.

Mae’n argymelledig bod dysgwyr yn cwblhau’r cymhwyster craidd cyn, neu ochr yn ochr â’r cymwysterau eraill o fewn y gyfres gan y bydd hwn yn ofyniad am ymarfer sydd wedi ei osod gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd hwn hefyd yn nodwedd o’r Brentisiaeth Sylfaenol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Beth fydd y cymhwyster yn cynnwys?

Bydd y cymhwyster yn darparu cyflwyniad trylwyr o egwyddorion, gwerthoedd a gwybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sectorau gofal iechyd a gofal cymdeithasol gydag oedolion a phlant a phobl ifanc.

Mae cynnwys y cymhwyster yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o:

 • egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n tanategu ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol;
 • ffyrdd o weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol;
 • ymarfer effeithiol o fewn iechyd a gofal cymdeithasol;
 • llwybrau cynnydd am astudiaeth bellach neu gyflogaeth o fewn diogelu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae gan y cymhwyster tri llwybr:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc).

Gall dysgwyr dewis i gwblhau llwybrau unigol sy’n gweddu eu huchelgais gyrfa neu gallan nhw ddewis i gwblhau cymhwyster cyfunol sydd â chynnwys sy’n addas ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant a phobl ifanc.

Strwythur ac asesu ar gyfer y cymhwyster

I gwblhau llwybrau (Oedolion) a (Plant a Phobl Ifanc) o fewn y cymhwyster hwn, mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflawni:

 • Tri asesiad sydd wedi eu llunio’n allanol ac wedi eu selio ar senario yn cael eu marcio yn y ganolfan a gellir eu cwblhau yn ystod y cymhwyster neu ar y diwedd
 • Un prawf aml ddewis sydd wedi ei lunio’n allanol ac yn cael ei farcio’n allanol.

I gwblhau’r llwybr (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc) o fewn y cymhwyster, Mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflawni:

 • Pedwar asesiad sydd wedi eu llunio’n allanol ac wedi eu selio ar senario yn cael eu marcio yn y ganolfan a gellir eu cwblhau yn ystod y cymhwyster neu ar y diwedd
 • Un prawf aml ddewis sydd wedi eu llunio’n allanol ac yn cael ei farcio’n allanol.

Beth gall y cymhwyster arwain at?

Wrth gwblhau’r cymhwyster mi fydd yn darparu sail eang o wybodaeth ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn darparu’r wybodaeth i barhau i:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau (Oedolion/Plant a Phobl Ifanc)
 • TGAU Uwch a TGAU Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Disgrifydd

Gweld y ddogfen

Adroddiad Arholwyr (Chwefror 2022)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Mynd yn Groes i’r Cyfarwyddyd

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gaeaf 2019

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Cyn ei ryddhau (Audrey)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau A (Audrey)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau B (Audrey)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau C (Audrey)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Cyn ei ryddhau (George)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau A (George)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau B (George)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau C (George)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (George)

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (George)

8040-190_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (George)

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Audrey)

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Audrey)

8040-190_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Audrey)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_Cyn ei ryddhau

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau A (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau B (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau C (Alwyn)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Cyn ei ryddhau (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau A (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau B (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau C (Letty)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Letty)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-191_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Alwyn)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Cyn ei ryddhau (South Lodge)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau A (South Lodge)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set o gwestiynau C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Cyn ei ryddhau (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau A (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set o gwestinynau C (Mair)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Aesiad Mewnol (Oedolion)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Mair)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (South Lodge)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERB_Set o gwestiynau A (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Kaira)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERB_Set o gwestiynau B (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set o gwestiynau C (Kaira)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Osian & Gethin)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)__VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Kaira)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-193_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Osian & Gethin)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set o gwestiynau A (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_VERA_Set o gwestiynau B (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_VERA_Set o gwestiynau C (Harri)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Lily)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Harri)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Lily)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Lily)

8040-194_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Lily)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau A (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA_Cyn ei ryddhau (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau B (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set o gwestiynau C (Leon)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Cyn ei ryddhau (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau A (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau B (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifranc)_VERB_Set o gwestiynau C (Iwan)

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERA__VERA_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Leon)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau A - Llenwi Testun (Iwan)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau B - Llenwi Testun (Iwan)

8040-195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_VERB_Set O Gwestiynau C - Llenwi Testun (Iwan)

8040-190_191_192_Asesiad Mewnol (Oedolion)_Pecyn Asesu

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

8040-193_194_195_Asesiad Mewnol (Plant a Phobl Ifanc)_Pecyn Asesu_v_1.5

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y tasg asesu yma drwy Ardd Furiog City & Guilds, ac edrych am rif cymhwyster 8040-02.

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Prawf yn y Cartref (Mawrth 2021)
Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Prawf yn y Cartref (Mawrth 2021)
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021)
Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021)
Cliciwch yma i weld
Gweithgaredd Marcio Astudiaeth Achos (Rhwydwaith Gwanwyn 2021)
Cliciwch yma i weld
Mynd yn Groes i’r Cyfarwyddyd (Rhwydwaith Gwanwyn 2021)
Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio