Agor yr is-ddewislen

Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Caiff y cymhwyster ei lunio ar gyfer unigolion sy'n gweithio yn y sectorau Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant, neu sy'n bwriadu gweithio yn y sectorau hynny.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster yn ymdrin a gwybodaeth a dealltwriaeth graidd sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sectorau Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant. Drwy astudio'r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn gwneud y canlynol:

 • datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r egwyddorion a'r gwerthoedd craidd sydd wrth wraidd ymarfer gofal, proses chwarae, proses ddysgu a datblygiad plant
 • deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau yn cefnogi gofal, proses chwarae, proses ddysgu a datblygiad plant
 • gwerthfawrogi ffactorau sy'n effeithio ar iechyd, llesiant, proses ddysgu a datblygiad plant
 • ystyried rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer o ran diogelu plant

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Asesir y cymhwyster drwy gyfres o dasgau wedi'u hasesu'n fewnol. Gellir cyflawni'r tasgau hyn wrth ddilyn y cymhwyster neu ar y diwedd. Hefyd, bydd un papur cwestiynau aml-ddewis i'w farcio'n allanol.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Gallai cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Craidd arwain at y canlynol:

 • Lefel 2 Gofal, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 2 Gofal, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Gofal, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Egwyddorion a Chyd-destunau.

Cysylltwch â ni

Allison Candy

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd (Trosolwg Cwricwlwm as Asesu)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio