Agor yr is-ddewislen

Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn sy'n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer mewn cyflogaeth neu leoliad profiad gwaith. 

Mae'r cymhwyster wedi ei ddylunio ar gyfer:

 • dysgwyr 16 oed a hŷn sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogi yn y sector gofal plant
 • dysgwyr sy'n astudio, neu sydd wedi cwblhau Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Craidd
 • dysgwyr sydd eisoes yn gweithio ac yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau Lefel 2
 • dysgwyr sy'n dychwelyd i'r gweithle ar ôl seibiant gyrfa sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y sector gofal plant

Argymhellir yn gryf bod dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r cymhwyster hwn.

Rhaid i'r dysgwyr hynny nad ydynt mewn cyflogaeth eto gwblhau isafswm o 280 awr ar leoliad profiad gwaith; rhaid i'r profiad gwaith hwn fod mewn rôl Lefel 2 mewn lleoliad perthnasol yn gweithio gyda phlant sy'n iau na 8 mlwydd oed.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd ond mae'n debygol y bydd y themâu canlynol yn rhan o'r cynnwys:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch
 • iechyd, llesiant, proses ddysgu a datblygiad
 • ymarfer proffesiynol

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol a defnyddir portffolio o dystiolaeth fel dull asesu sy'n cynnwys arsylwi ymarfer a thasgau wedi'u hasesu'n fewnol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Bydd cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer yn galluogi dysgwyr i weithio dan oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 2 Gofal Plant. Gallai'r cymhwyster arwain hefyd at:

 • symud ymlaen i addysg bellach
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer - Trosolwg Cwricwlwm ac Asesu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio