Agor yr is-ddewislen

Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Bydd y cymhwyster hwn yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sector.

Caiff y cymhwyster ei lunio ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach. Argymhellir yn gryf bod dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r cymhwyster hwn.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r testunau'n debygol o gynnwys:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch
 • iechyd, llesiant, proses ddysgu a datblygiad
 • ymarfer proffesiynol

Yn ogystal, bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori, hefyd yn datblygu dealltwriaeth bellach o
wasanaethau Datblygiad Plant a Gofal Plant yng Nghymru.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Caiff cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori ei asesu drwy asesiad mewnol (90%) ac asesiad allanol (10%).  Rhaid i’r ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • pob asesiad sy'n ofynnol fel rhan o'r elfennau ymarfer
 • arholiad allanol.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Bydd cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn caniatáu i ddysgwyr weithio dan oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 2 Gofal Plant: Gallai'r cymhwyster arwain hefyd at:

 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Cysylltwch â ni

Allison Candy

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5093

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5343

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Archif Deunyddiau Hyfforddi:

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (Trosolwg Cwricwlwm as Asesu)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio