Cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 newydd ‘Yn Fyw 1 Medi 2020’

Bydd ein cyfres newydd o gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 ar gael i ymrestru dysgwyr o 1 Medi 2020. Dim ond canolfannau sydd wedi’u cymeradwyo fydd yn gallu cynnig y gyfres newydd hon o gymwysterau. Bydd angen i chi ddilyn y broses gymeradwyo os ydych chi am gynnig y cymwysterau hyn.

Mae’r gyfres newydd hon o gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 yn disodli’r cymwysterau Lefel 5 Arwain a Rheoli (cyfres 3978 City & Guilds) fydd yn cau o ran ymrestru dysgwyr ar 31 Awst 2020.

O ganlyniad, o 01 Medi 2020, dim ond y cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 canlynol fydd ar gael i ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru:       

·       Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-16)

·       Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040- 09)

·       Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-18)

·       Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040-10)

·       Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-17)

·       Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040-08)

·       Lefel 4 Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau (8040-11)

·       Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol (8040-13)

·       Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol (8040-12)

Fel rhan o gymwysterau Lefel 4 a 5 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Cymwysterau Cymru bydd angen i bob dysgwr gwblhau Asesiad Allanol. I wneud hyn, bydd angen i'r dysgwyr gofrestru ar lwyfan Pro, yn hytrach na Walled Garden.

Rydym wedi datblygu fideo ‘Getting Started with Pro’ i’ch cynghori chi sut mae creu defnyddwyr ar lwyfan Pro, yn ogystal â sut mae cofrestru dysgwyr ar gyfer y cymwysterau hyn.

Mae rhagor o ddeunyddiau cymorth ar gael yn Pro o dan y tab Cymwysterau Cymru ac os oes gennych chi ragor o gwestiynau am hyn, anfonwch e-bost at: hclw.customer@cityandguilds.com

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio