Cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 newydd ‘Yn Fyw 1 Medi 2020’

Bydd ein cyfres newydd o gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 ar gael i ymrestru dysgwyr o 1 Medi 2020. Dim ond canolfannau sydd wedi’u cymeradwyo fydd yn gallu cynnig y gyfres newydd hon o gymwysterau. Bydd angen i chi ddilyn y broses gymeradwyo os ydych chi am gynnig y cymwysterau hyn.

Mae’r gyfres newydd hon o gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 yn disodli’r cymwysterau Lefel 5 Arwain a Rheoli (cyfres 3978 City & Guilds) fydd yn cau o ran ymrestru dysgwyr ar 31 Awst 2020.

O ganlyniad, o 01 Medi 2020, dim ond y cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 canlynol fydd ar gael i ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru:       

·       Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-16)

·       Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040- 09)

·       Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-18)

·       Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040-10)

·       Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041-17)

·       Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040-08)

·       Lefel 4 Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau (8040-11)

·       Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol (8040-13)

·       Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol (8040-12)

Sylwer os gwelwch yn dda, am gyfnod byr o amser (hyd at 30 Tachwedd 2020) bydd y gyfres 3978 yn dal i fod ar gael i ddysgwyr yng Ngogledd Iwerddon YN UNIG. Ni ddylai canolfannau yng Nghymru ymrestru dysgwyr newydd ar ôl 31 Awst 2020.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio