Amserlen y diwygiad

Yn dilyn adolygiad diweddar gan Cymwysterau Cymru, mae newidiadau i gyfnodau cyflwyno’r cymwysterau diwygiedig Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae'r nodyn ar gael yma.

Mae City & Guilds / CBAC yn gweithio gyda'i gilydd i fod yn yr unig ddarparwr cymwysterau Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant wedi eu hariannu yng Nghymru. Mae llinell amser y diwygiad ar gael isod:

Cymwysterau Dyddiad addysgu cyntaf Dyddiad cyhoeddi amcangyfrifedig ar gyfer deunyddiau drafft Dyddiad cyhoeddi terfynol amcangyfrifedig

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 3)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) (lefel 3)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) (lefel 3)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (lefel 2)

Medi 2019 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (lefel 3)

Medi 2020

Amherthnasol

Wedi'u Cyhoeddi

TAG Uwch a TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (lefel 3)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 3)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel 4)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (lefel 5)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant (lefel 4)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 5)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd (lefel 4)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd (lefel 4)

Medi 2020 Amherthnasol Wedi'u Cyhoeddi


*Gall pob dyddiad newid

Gweld yr amserlen ar wefan Cymwysterau Cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio