Agor yr is-ddewislen

Amserlen y diwygiad

Yn dilyn adolygiad diweddar gan Cymwysterau Cymru, mae newidiadau i gyfnodau cyflwyno’r cymwysterau diwygiedig Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae'r nodyn ar gael yma.

Mae City & Guilds / CBAC yn gweithio gyda'i gilydd i fod yn yr unig ddarparwr cymwysterau Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant wedi eu hariannu yng Nghymru. Mae llinell amser y diwygiad ar gael isod:

Cymwysterau

  Addysgu gyntaf o Fedi 2019 Addysgu gyntaf o Fedi 2020* Addysgu gyntaf o, i’w gadarnhau *

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

  x    

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (lefel 2)

  x    

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (lefel 2)

  x    

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) (lefel 2)

  x    

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) (lefel 3)

  x    

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) (lefel 3)

  x    

Tystysgrif/Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel 3)

    x  

TAG UG a Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (lefel 3)

    x  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd (lefel 4)

      x

Paratoi i Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel 4)

    x  

Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (lefel 5)

    x  

Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Craidd (lefel 2)

  x    

Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 2)

  x    

Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 2)

  x    

Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 3)

    x  

Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 3)

  x    

Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant (lefel 4)

    x  

Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd (lefel 4)

      x

Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 5)

    x  

 

*Gall pob dyddiad newid

Gallwch lwytho i lawr yr amserlen llawn yma.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio