Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

24 Hyd Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Nod y pecyn yw cynyddu dealltwriaeth dysgwyr sydd â gwahanol sgiliau iaith Gymraeg, o arwyddocad y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn benodol, maent yn cefnogi addysgu Uned 1 y cymhwyster newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd: deilliant dysgu 7 (Deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol) a deilliant dysgu 8 (Deall pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i unigolion a'u gofalwyr).

Dogfennau

Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?