Uned 2.2 Yr amrywiaeth o gyfleoedd a heriau, yn lleol a ledled Cymru - Iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog

30 Ebr

Mae’r adnoddau digidol yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion a chyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol, cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o yr amrywiaeth o gyfleoedd a heriau, yn lleol a ledled Cymru.

Dogfennau

Sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwell cyfleoedd

Sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwell cyfleoedd

HTML5

Gweld

Partneriaethau

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o gyfleoedd a heriau yn lleol a ledled Cymru – Gofal iechyd

Gofal iechyd

HTML5

Gweld

Gofal cymdeithasol

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o gyfleoedd a heriau yn lleol a ledled Cymru – achub ar gyfleoedd

Achub ar gyfleoedd

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?