Uned 210 - Cyflwyniad i ddiffyg anadl ac asthma mewn plant

22 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin dealltwriaeth o ddiffyganadl ac asthma a byddan nhw'n gwybod sut i gefnogi plant sy'n profi'r cyflyrau hyn.

Dogfennau

Sut i gefnogi plant sy'n profi diffyg anadl ac asthma

Sut i gefnogi plant sy'n profi diffyg anadl ac asthma

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?