Uned 1 - 2.1.4. Ymyrraeth gynnar ac atal er mwyn hyrwyddo a chefnogi twf, datblygiad a lles ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau ac amgylchiadau

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

(a) Ffyrdd o hyrwyddo a chefnogi twf, datblygiad a lles

Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Cyfrifoldeb personol

HTML5

Gweld

Imiwneiddio

HTML5

Gweld

Sgrinio

HTML5

Gweld

Gwasanaethau

HTML5

Gweld

Eraill sy'n cyfrannu at hybu iechyd

HTML5

Gweld

Canllawiau'r Llywodraeth

HTML5

Gweld

Mentrau gan y Llywodraeth

HTML5

Gweld

(b) Amodau

Cyflyrau (llym) byrdymor

HTML5

Gweld

Cyflyrau (cronig) hirdymor

HTML5

Gweld

Cyflyrau y gallwch eu hosgoi

HTML5

Gweld

(c) Amgylchiadau

Amgylchiadau

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?