Uned 1 & 2: Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd a Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog - Canllawiau cyflwyno

13 Tach

Canllawiau cyflwyno a Deunyddiau Cefnogi am Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Egwyddorion a Chyd-destunau. Uned 1 & 2: Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd a Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog.

Dogfennau

Canllawiau cyflwyno

Canllawiau cyflwyno

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?