Prentis-Iaith

24 Hyd Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r cyrsiau byr yma ar gyfer prentisiaid sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg. Maent yn galluogi prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs yn Gymraeg. Mae'r pecyn cyffredinol yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil ar gyfer y gweithle. Mae’r pecyn hefyd wedi cael ei addasu ar gyfer pedwar llwybr galwedigaethol penodol: iechyd, gofal plant, amaethyddiaeth ac adeiladwaith.

Dogfennau

Prentis-Iaith

Prentis-Iaith

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?