Pecyn briffio fframwaith sefydlu Atodiad I - Cofrestru gweithwyr gofal cartref

09 Medi Social Care Wales

Pecyn briffio ynghylch agor y Gofrestr ar gyfer gweithwyr gofal cartref – Ionawr 2018

Dogfennau

Pecyn briffio fframwaith sefydlu Atodiad I - Cofrestru gweithwyr gofal cartref

Pecyn briffio fframwaith sefydlu Atodiad I - Cofrestru gweithwyr gofal cartref

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?