Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant: TAG UG/Llyfr Safon Uwch

26 Meh

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant: TAG UG/Llyfr Safon Uwch

Dogfennau

Ffurflen Archebu o flaen llaw_Iechyd a GofalTAG

Rhag-archebu -

HTML5

Gweld

Adran 1: Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a llesiant

Diffiniadau a chysyniadau o iechyd a llesiant

HTML5

Gweld

Adran 2: Deall safbwyntiau iechyd, llesiant a gwydnwch

Adran 2: Deall safbwyntiau iechyd, llesiant a gwydnwch

HTML5

Gweld

Adran 3: Cefnogi a hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru

Cefnogi a hybu iechyd, llesiant a gwydnwch yng Nghymru

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?