001 Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd

03 Rhag

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion. Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant. Y ffactorau sy'n llywio hunangysyniad. Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant.

Dogfennau

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Cyfranogiad gweithredol

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Cyfranogiad gweithredol

HTML5

Gweld

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Cynhwysiant

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Cynhwysiant

HTML5

Gweld

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Gwydnwch

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Gwydnwch

HTML5

Gweld

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Gwydnwch

Y ffactorau sy’n lliwio hunangysyniad – Gwydnwch

HTML5

Gweld

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Ffordd o fyw

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Ffordd o fyw

HTML5

Gweld

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant - Deddfwriaeth

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant - Deddfwriaeth

HTML5

Gweld

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Asiantaethau hybu iechyd

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Asiantaethau hybu iechyd

HTML5

Gweld

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant - Buddion

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant - Buddion

HTML5

Gweld

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Ymgyrchoedd iechyd a llesiant

Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant – Ymgyrchoedd iechyd a llesiant

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?