Cwis Diogelu

09 Medi Social Care Wales

Mae’r ap wedi cael ei ddatblygu i fod yn ffordd o adnewyddu gwybodaeth gweithwyr gofal a gwirfoddolwyr o ran hyfforddiant diogelu.

Mae yna gyfle i adnewyddu dysgu ffurfiol sy’n ymwneud â diogelu ac i brofi eich cynnydd a’ch mannau gwan yn y cwis.

Dogfennau

Cwis Diogelu

Cwis Diogelu (GooglePlay)

HTML5

Gweld

Cwis Diogelu (App store)

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?