Adolygu Arholiadau Ar-lein: Level 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Ionawr 2021)

04 Meh

Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth

Dogfennau

Adolygu Arholiadau Ar-Lein: Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Adolygu Arholiadau Ar-lein: Level 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau - Uned 2 (Ionawr 2021)

PPTX

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?