Adnoddau ar gyfer Trafodaeth Broffesiynol/Tystion Arbenigol

Er mwyn eich helpu i ddefnyddio’r addasiadau i’r asesiad y cytunwyd arnynt ar gyfer y cymwysterau ymarfer, rydym wedi datblygu nifer o adnoddau sy’n ymwneud â:

  • Tystion Arbenigol a Thystiolaeth Tystion Arbenigol
  • Trafodaeth Broffesiynol

Adnoddau Tystion Arbenigol / Tystiolaeth Tystion Arbenigol

Math o Adnodd
Dolen
Sleidiau Cyflwyniad Cliciwch yma i weld
Recordiad Digwyddiad DPP Cliciwch yma i weld

Pecyn Cyfarwyddyd

Cliciwch yma i weld

Adnoddau Trafodaeth Broffesiynol

Math o Adnodd
Dolen
Sleidiau Cyflwyniad Cliciwch yma i weld
Recordiad Digwyddiad DPP Cliciwch yma i weld

Pecyn Cyfarwyddyd

Cliciwch yma i weld

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio